A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian

  • Organizacje pozarządowe » Wersja z dnia: 18.09.2019
   Powód wprowadzenia zmian: dodany formularz

  • Uchwały 2019 » Wersja z dnia: 18.09.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Inwestycje » Wersja z dnia: 17.09.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 16.10.2019 r., znak: GBR.6740.3.4.2019.IS, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 4/2016 z dnia 24.03.2016r. znak: AB-I.6740.3.6.2015. AG/AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Projektowana) od km 0+000 do km 0+375 o dł. 375m wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągowej na działkach 320, 321/11, 321/15, 324/1, 326/8, 326/6, 327/2, 328/2, 329/4, 330/4, 334/1, 335/3, 335/5, 336/3, 336/5, 338/1, 339/1, 340/1, 341/3, 341/5, 342/1, 345/1, 346/2, 347/3, 347/5, 348/6, 348/8, 348/10, 349/3, 349/4, 350/7, 350/8, 351/3, 351/4, 352/1, 353/3, 353/4, 354/1, 354/3, 355/1, 356/1, 356/3, 357/1, 357/3, 371/5, 331/2, 332/4, 333/4, 348/11, obręb Wola Krzysztoporska, gmina Wola Krzysztoporska oraz na działce nr ewid. 355/3, obręb Wola Krzysztoporska, gmina Wola Krzysztoporska powstałej w wyniku podziału działki nr ewid. 355/2, obręb Wola Krzysztoporska, gmina Wola Krzysztoporska. Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołań od decyzji Nr 50/2019, z dnia 30.05.2019 r., znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.20. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Adama Melon w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzń wodnych - przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na działkach o numerach ewid. 103/1 i 103/2, obręb Jeżów, gm. Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski, w związku z planowaną budową budynku przechowalniczego. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Tomasza Macioł w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych- przebudowę i częściową likwidację sieci drenarskiej w związku z planowaną budową budynku gospodarczo- garażowego na działce nr ewid. 37 obręb Rokszyce I, gm. Wola Krzysztoporska , pow. piotrkowski.

  • Zaproszenia na komisje » Wersja z dnia: 16.09.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Wybory do Sejmu i Senatu » Wersja z dnia: 13.09.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Petycje » Wersja z dnia: 13.09.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Edycja danych

  • Petycje » Wersja z dnia: 13.09.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Decyzje środowiskowe 2019 » Wersja z dnia: 11.09.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok. :Obwieszczenie z dnia 24.09.2019 r., znak: RB. 6220.9.2019 informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni rozrodu w cyklu zamkniętym wraz z paszarnią oraz biogazownią 2 MW w Gospodarstwie Rolno – Hodowlanym dz. nr ewid. 228, 203, 204, 205 obręb Oprzężów

  • Decyzje środowiskowe 2019 » Wersja z dnia: 10.09.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok. zmaina

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 09.09.2019
   Powód wprowadzenia zmian:   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 24.11.2015
  Podpisał: Wójt Gminy
  Dokument z dnia: 24.11.2015
  Dokument oglądany razy: 318472
Gmina Wola Krzysztoporska