A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Stanowisko d/s edukacji

   

  Karolina Piotrkowska - tel. 44 6163968,  pok. 16


  Do zadań stanowiska ds. edukacji należy:

  1) Przyjmowanie skarg i interwencji w sprawie szkół i oświaty.
  2) Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami.
  3) Wdrażanie procedury awansu zawodowego, przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.
  4) Udział w komisjach dotyczących postępowań na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego.
  5) Przygotowanie i prowadzenie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, zespołu szkół.
  6) Nadzór na sprawozdawczością oświatową (SIO).
  7) Analiza projektów organizacji szkół, placówek i aneksów przed ich zatwierdzeniem.
  8) Opracowywanie projektów oceny pracy dyrektora szkoły, placówki.
  9) Nadzór w zakresie realizacji dotacji dla niepublicznych placówek oraz kontrola wykorzystania tych środków.
  10) Organizowanie narad z dyrektorami szkół, przedszkola.
  11) Przygotowywanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy.
  12) Przygotowywanie wniosków o dotacje z MEN.
  13) Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendiów i zasiłków szkolnych.
  14) Rozpatrywanie wniosków pracodawców o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  15) Kontrola realizacji obowiązku nauki.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 04.08.2016
  Podpisał: Błażej Ligęza
  Dokument z dnia: 04.08.2016
  Dokument oglądany razy: 15207
Gmina Wola Krzysztoporska