A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Urząd Stanu Cywilnego

   

  Dane kontaktowe:
  kierownik – Monika Dybała - tel.44 6163980, pok. nr 2
  - rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów
  z-ca kierownika – Jan Czubała - tel. 44 6163981, pok. nr 1
  - rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów


  Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego
  i związanych w nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
  1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów w rejestrze stanu cywilnego;
  2) wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów i zaświadczeń wielojęzycznych;
  3) dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisów;
  4) wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk;
  5) dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu zmian w aktach
  stanu cywilnego;
  6) prowadzenie postępowań dotyczących wpisania do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego
  sporządzanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  7) przenoszenie aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu
  cywilnego;
  8) wydawanie decyzji o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
  9) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
  10) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie
  z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
  11) przygotowywanie dokumentacji oraz organizacja jubileuszy długotrwałego pożycia małżeńskiego
  i 100-lecia urodzin.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 21.12.2017
  Podpisał: Monika Dybała
  Dokument z dnia: 21.12.2017
  Dokument oglądany razy: 12558
Gmina Wola Krzysztoporska