A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 24.11.2015, zmieniona z powodu:

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian
  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 29.10.2019
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Inwestycje » Wersja z dnia: 25.10.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok. Obwieszczenie z dnia 31.10.2019 r., znak: PO.RUZ.421.116.14.2019.JD Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu .) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (budowę i likwidację) urządzeń wodnych dla zadania pn. „Budowa autostrady Al Tuszyn - Pyrzowice na odcinku Tuszyn - granica województwa łódzkiego/śląskiego -odcinek B węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 376+000" dla odcinka od km 367+350 do km 376+000 projektowanej autostrady.

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 24.10.2019
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Budżet i sprawozdania » Wersja z dnia: 24.10.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Uchwała nr II/244/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie opini do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Związku Gmin z/s w Kleszczowie (data zam. 11.12.2019 r.) Dodano: Uchwała nr II/244/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Wola Krzysztoporska (data zam. 11.12.2019 r.)

  • Petycje » Wersja z dnia: 24.10.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Decyzje środowiskowe 2019 » Wersja z dnia: 23.10.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 18.11.2019 r., znak: RB.6220.10.2019 dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu (kaczników) wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Bogdanów Kolonia, dz. nr ewid. 165 obręb Bogdanów.

  • Inwestycje » Wersja z dnia: 23.10.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie starosty Powiatu Piotrkowskiego GBR.6821.15.2019.BI

  • Inwestycje » Wersja z dnia: 23.10.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 16.10.2019 r., znak: GBR.6740.3.5.2019.IS, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 2/2016 z dnia 10.03.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ul. bez nazwy) w miejscowości Wola Krzysztoporska, gmina Wola Krzysztoporska od kilometra 0+000 do kilometra 0+485 długości 485,0 m. na działkach nr ewid. 155/6, 163 i 178 oraz działkach : 153/4, 153/7, 154/1, 155/13, 155/10, 155/14, 155/16, 156/2, 157/5, 157/7, 158/2, 159/2, 160/2, 162/29, 162/31, 162/38, 164/5, 164/7, 165/1, 166/3, 166/5, 169/3, 170/1, 171/1, 172/1, 173/1, 174/1, 175/3, 175/5, 176/1, 177/3, 711/1, 715/4, 715/6 obr. Wola Krzysztoporska powstałych w wyniku podziału nieruchomości oznaczonych odpowiednio nr ewid. : 153/1, 153/2, 154, 155/5, 155/7, 155/8, 156, 157/1, 157/3, 158, 159, 160, 162/15, 162/25, 162/36, 164/3, 164/4, 165, 166/1, 166/2, 169/1, 170, 171, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176, 177/1, 711, 715/1, 715/2 obr. Wola Krzysztoporska, gmina Wola Krzysztoporska.

  • Zaproszenia na komisje » Wersja z dnia: 23.10.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Jednostki organizacyjne » Wersja z dnia: 21.10.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych.   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 24.11.2015
  Podpisał: Błażej Ligęza
  Dokument z dnia: 24.11.2015
  Dokument oglądany razy: 196743
Gmina Wola Krzysztoporska