A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 24.11.2015, zmieniona z powodu:

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian
  • Inwestycje » Wersja z dnia: 13.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Obwieszczenie, znak: WA.RUZ.421.155.2019.JSM Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pana Michała Czauderna, działającego w imieniu i na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych w zakresie: przebudowy drenażu melioracyjnego, wykonania wylotów drenażu melioracyjnego, likwidacji istniejącego drenażu melioracyjnego oraz jego wylotów, a także na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi w związku z realizacja zadania pn. „Projekt i budowa autostrady A-l Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km351+800,0" na terenie województwa łódzkiego pow. łódzki wschodni, gmina Tuszyn, pow. piotrkowskim, gmina Grabica, gminy Moszczenica, gmina Wola Krzysztoporska gmina Miasto Piotrków Trybunalski.

  • Inwestycje » Wersja z dnia: 13.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, znak: WA.RUZ.421.151.2019.RB o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad decyzją z dnia 05.12.2012 r. Marszałka Wojewódzkiego Łódzkiego znak: ROVI.7322.2.2012.MP oraz o udzielenie Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów i wylotów kanalizacyjnych oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi w ramach inwestycji pt.: Budowa autostrady A-Tuszyn - Pyrzowice na odcinku Tuszyn - granica województwa łódzkiego/śląskiego - odcinek B węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 376+000".

  • Raport o stanie Gminy » Wersja z dnia: 12.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 12.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 czerwca 2019 roku.

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 12.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 12.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Wprowadzenie odnośnika.

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 12.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Publikacja obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 czerwca 2019 roku

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 12.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie: - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zarząd Zlewni w Piotrkowie Tryb. (data zam. 16.04.2019 r.) - Obwieszczenie z dnia 15 maja Zarządzu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim (data zam. 21.05.2019 r.) - Obwieszczenie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Warszawie z dnia 24 maja 2019 r. (data zam. 29.05.2019 r.) - Obwieszczenie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. (data zam. 29.05.2019 r.) - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 29.05.2019 r. wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (data zam. 05.06.2019 r.)

  • Decyzje środowiskowe 2018 rok » Wersja z dnia: 11.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Zawiadomienie z dnia 14.06.2019 r., znak: RB.6220.1.22019 dotyczace podania do publicznej wiadomośći, że Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 108 i 109 w obrębie Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska.

  • Decyzje środowiskowe 2018 rok » Wersja z dnia: 11.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.:Obwieszczenie z dnia 10.06.2019 r., znak: RB.6220.10.2018 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal produkcyjno – magazynowo – usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo – socjalnym na działkach o numerach ewidencyjnych 308/1, 309/1, 310/1, 311/1, 312/1, 313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317/1, 317/2, 317/3, 318, 319/1, 319/3, 319/2, 319/4, 319/5, 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 321, 322, 323 obręb Majków Duży.   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 24.11.2015
  Podpisał: Błażej Ligęza
  Dokument z dnia: 24.11.2015
  Dokument oglądany razy: 439360
Gmina Wola Krzysztoporska