A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 24.11.2015, zmieniona z powodu:

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian
  • Uchwały 2019 » Wersja z dnia: 04.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Raport o stanie Gminy » Wersja z dnia: 04.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Inwestycje » Wersja z dnia: 04.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok. Zawiadamianie Wojewody Łódzkiego znak: GPB-II.7820.3.2019.MN/MM, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, w trybie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 380/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady Al na odcinku węzeł ,,Bełchatów" z wyłączeniem węzła ,,Bełchatów" do węzła „Kamieńsk" wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000 - odcinek B, którą Minister Infrastruktury i Rozwoju, decyzją z 30.10.2014 r., znak: DOII-III-adk-772-116-1736/13/14, w części uchylił - i w tym zakresie umorzył postępowanie, w części uchylił - i orzekł co do istoty, a w pozostałej części utrzymał w mocy, oraz którą następnie Wojewoda Łódzki zmienił decyzją Nr 450/15 z 28.10.2015 r. i zatwierdził zamienny projekt budowlany w zakresie odcinka od km 375+275 do km 375+740.

  • Raport o stanie Gminy » Wersja z dnia: 04.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Wnioski i interpelacje radnych » Wersja z dnia: 04.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Inwestycje » Wersja z dnia: 04.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dn. 22.05.2019 r., znak: WA.RUZ.421.152.2019.RB w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów wraz z przepustami w ramach inwestycji: „Projekt i budowa autostrady A-l Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00".

  • Decyzje środowiskowe 2018 rok » Wersja z dnia: 04.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Zawiadomienie z dnia 10.06.2019 r., znak: RB.6220.10.2018 dla stron postępowania, informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal produkcyjno – magazynowo – usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo – socjalnym na działkach o numerach ewidencyjnych 308/1, 309/1, 310/1, 311/1, 312/1, 313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317/1, 317/2, 317/3, 318, 319/1, 319/3, 319/2, 319/4, 319/5, 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 321, 322, 323 obręb Majków Duży.

  • Wnioski i interpelacje radnych » Wersja z dnia: 04.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Inwestycje » Wersja z dnia: 04.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Zmiana tekstu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24.05.2019 r., znak: WA.RUZ.421.154.2019.JSM w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Generalnego Dyrektora dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie w związku z realizacją zadania „Projekt i budowa autostrady A-l Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00".

  • Decyzje środowiskowe 2018 rok » Wersja z dnia: 04.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: zmiana: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24.05.2019 r., znak: WA.RUZ.421.154.2019.JSM w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Generalnego Dyrektora dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie w związku z realizacją zadania „Projekt i budowa autostrady A-l Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00".   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 24.11.2015
  Podpisał: Błażej Ligęza
  Dokument z dnia: 24.11.2015
  Dokument oglądany razy: 264754
Gmina Wola Krzysztoporska