A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 24.11.2015, zmieniona z powodu:

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian
  • Inwestycje » Wersja z dnia: 28.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Obwieszczenie znak: GPB-II.7820.3.2019.MN/MM dot. zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie zmiany, w trybie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 380/13 z 4.11.2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady Al na odcinku węzeł „Bełchatów" z wyłączeniem węzła „Bełchatów" do węzła „Kamieńsk" wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000 - odcinek B, którą Minister Infrastruktury i Rozwoju, decyzją z 30.10.2014 r., znak: DOII-III-adk-772-116-1736/13/14, w części uchylił - i w tym zakresie umorzył postępowanie, w części uchylił — i orzekł co do istoty a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy, oraz którą następnie Wojewoda Łódzki zmienił decyzją Nr 450/15 z 28.10.2015 r. i zatwierdził zamienny projekt budowlany, w zakresie odcinka od km 375+275 do km 375+740.

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 28.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 czerwca 2019 roku

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 27.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 czerwca 2019 roku (data zam. 14.06.2019r.)

  • Planowanie przestrzenne » Wersja z dnia: 21.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Dodanie klauzuli informacyjnej

  • Planowanie przestrzenne » Wersja z dnia: 21.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Prognoza oddziaływania na środowisko - plan posterunku policji

  • Planowanie przestrzenne » Wersja z dnia: 21.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Projekt Uzasadnienia do Planu pod posterunek policji - Wola Krzysztoporska

  • Planowanie przestrzenne » Wersja z dnia: 21.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.Zał nr 1 do projektu Planu pod posterunek policji

  • Petycje » Wersja z dnia: 21.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Decyzje środowiskowe 2018 rok » Wersja z dnia: 19.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Obwieszczenie z dn. 26.06.2019 r., znak: RB.6220.3.2019 dotyczace zebrania materiału dowodowego w sprawie w sprawie dotyczacej postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Centrum Dystrybucyjnego Kaufland o nową halę i kompleksową przebudowę układu parkingowego oraz nowego budynku portierni wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem terenu w miejscowości Rokszyce, gmina Wola Krzysztoporska, województwo łódzkie, zlokalizowanych na działkach nr ewid.: 398/2, 399/2, 400/2, 401/2, 404/2, 405/2, 406/2, 407/6, 407/8, 407/10, 408/2, 409/2, 410/4, 410/6, 411/2, 412/3, 413/3 obręb Majków Duży, działki nr ewid.: 20, 21, 22, 23, 24, 284, 25/1, 25/2, 26 obręb Rokszyce I, działki nr ewid.:138/1, 5/1, 4/1, 3/1, 2/1, 1/1 obręb Rokszyce II.

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 19.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 czerwca 2019 roku (data zam. 12.06.2019r.)   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 24.11.2015
  Podpisał: Błażej Ligęza
  Dokument z dnia: 24.11.2015
  Dokument oglądany razy: 210390
Gmina Wola Krzysztoporska