A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Dokumenty strategiczne


  » Wersja z dnia: 16.03.2022
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 07.06.2021
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 04.07.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie dokumentów strategicznych - zaopatrzenie w ciepło.

  » Wersja z dnia: 12.10.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

  » Wersja z dnia: 01.12.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Nowe taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wola Krzysztoporska na okres 3 lat (data zam. 12.10.2018 r.)

  » Wersja z dnia: 30.11.2017
  Powód wprowadzenia zmian: W zakładce dokumenty strategiczne dodano linki do: 1)Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020, 2)Program usuwania azbestu na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.

  » Wersja z dnia: 30.11.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Errata ustawień wizualnych w zakładce 'dokumenty strategiczne'

  » Wersja z dnia: 30.11.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Do zakładki 'dokumenty strategiczne' dodano plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Wola Krzysztoporska na lata 2016-2025.

  » Wersja z dnia: 28.11.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano strategiczne dokumenty planistyczne zgodnie z danymi przesłanymi przez poszczególne referaty.

Gmina Wola Krzysztoporska