A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Planowanie przestrzenne


  » Wersja z dnia: 03.04.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji

  » Wersja z dnia: 03.04.2020
  Powód wprowadzenia zmian: edycja obwieszczeń

  » Wersja z dnia: 03.04.2020
  Powód wprowadzenia zmian: dodanie obwieszczeń

  » Wersja z dnia: 30.03.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowych obwieszczeń

  » Wersja z dnia: 30.03.2020
  Powód wprowadzenia zmian: .

  » Wersja z dnia: 30.03.2020
  Powód wprowadzenia zmian: dodanie klauzuli

  » Wersja z dnia: 05.03.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie klauzuli

  » Wersja z dnia: 04.02.2020
  Powód wprowadzenia zmian: zmiana nazwy

  » Wersja z dnia: 28.01.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie dokumentów dotyczących wyłożenia planów Kargał Las i Krężna

  » Wersja z dnia: 28.01.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie klauzuli

  » Wersja z dnia: 08.01.2020
  Powód wprowadzenia zmian: dodanie nowego obwieszczenia

  » Wersja z dnia: 17.12.2019
  Powód wprowadzenia zmian: dodanie uchwały Rady Gminy - ocena aktualności

  » Wersja z dnia: 17.12.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie bardziej czytelnych załączników 2 i 3.

  » Wersja z dnia: 29.11.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie bardziej czytelnych załączników 2 i 3.

  » Wersja z dnia: 22.11.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o wyłożeniu razem z załącznikami

  » Wersja z dnia: 13.11.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego obwieszczenia

  » Wersja z dnia: 13.11.2019
  Powód wprowadzenia zmian: zmiana studium

  » Wersja z dnia: 13.11.2019
  Powód wprowadzenia zmian: zmiana studium

  » Wersja z dnia: 16.08.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie treści Studium

  » Wersja z dnia: 16.08.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie klauzuli informacyjnej

  » Wersja z dnia: 16.08.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie poprawionej wersji plików do studium

  » Wersja z dnia: 09.08.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie dokumentów wyłożenie Studium

  » Wersja z dnia: 09.08.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  » Wersja z dnia: 09.08.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: 8. PRZYDATNE INFORMACJE: Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia zawsze jest wymagane. Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to przed udaniem się do Urzędu Skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie. Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się ze lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

  » Wersja z dnia: 02.08.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego obwieszczenia

  » Wersja z dnia: 02.08.2019
  Powód wprowadzenia zmian: .

  » Wersja z dnia: 02.08.2019
  Powód wprowadzenia zmian: zmiana odległości pomiędzy liniami

  » Wersja z dnia: 29.07.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie obwieszczenia o planie Krężna

  » Wersja z dnia: 21.06.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie klauzuli informacyjnej

  » Wersja z dnia: 21.06.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Prognoza oddziaływania na środowisko - plan posterunku policji

  » Wersja z dnia: 21.06.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Projekt Uzasadnienia do Planu pod posterunek policji - Wola Krzysztoporska

  » Wersja z dnia: 21.06.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.Zał nr 1 do projektu Planu pod posterunek policji

  » Wersja z dnia: 14.06.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok. - Projekt planu - posterunek policji Wola Krzysztoporska

  » Wersja z dnia: 05.04.2019
  Powód wprowadzenia zmian: nowe obwieszczenie

  » Wersja z dnia: 05.04.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie obwieszczenia

  » Wersja z dnia: 17.10.2018
  Powód wprowadzenia zmian: aaa

  » Wersja z dnia: 12.10.2018
  Powód wprowadzenia zmian: nowy dokument

  » Wersja z dnia: 31.08.2018
  Powód wprowadzenia zmian: nowe obwieszczenie

  » Wersja z dnia: 27.07.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Wstawienie nowego obwieszczenia

  » Wersja z dnia: 27.07.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie pliku Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla części obrębu Krężna

  » Wersja z dnia: 27.07.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego pliku Załącznik do projektu Uchwały Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Krężna

  » Wersja z dnia: 27.07.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego pliku Projekt Uchwały Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Krężna

  » Wersja z dnia: 27.07.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie: Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla części obrębu Krężna

  » Wersja z dnia: 27.07.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie: Załącznik do projektu Uchwały Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Krężna

  » Wersja z dnia: 27.07.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie: Projekt Uchwały Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Krężna

  » Wersja z dnia: 27.07.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie załącznika do projektu Uchwały Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Krężna

  » Wersja z dnia: 27.07.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego projektu: Projekt Uchwały Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Krężna

  » Wersja z dnia: 20.03.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego obwieszczenia Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna

  » Wersja z dnia: 13.10.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Obwieszczenie Wójta Gmina Wola Krzysztoporska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Rokszyce I, Rokszyce II, Majków Duży.

  » Wersja z dnia: 13.10.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczono obwieszczenie Wójta Gmina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska

  » Wersja z dnia: 13.10.2017
  Powód wprowadzenia zmian:

Gmina Wola Krzysztoporska