A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 22.06.2021, zmieniona z powodu:
  Dodanie wyroku WSA

  Plany Miejscowe

  Plany miejscowe obowiązujące na terenie Gminy Wola Krzysztoporska:

  1. Uchwała Nr XXXII/162/98 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 lutego 1998r.         w sprawie zmiany fragmentów planu miejscowego – dotychczasowy teren upraw polowych położony przy drodze Nr 8 Piotrków – Bełchatów przeznaczony na usługowo – produkcyjno – handlowy – PUI (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 4, poz. 47 z dnia 20.03.1998r.) - tekst, rysunek;

  2. Uchwała Nr IV/19/98 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 grudnia 1998r. w sprawie zmiany fragmentów planu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 22, poz. 96 z dnia 23.03.1999r.) - tekst, rysunek;

  3. Uchwała Nr IV/18/98 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 1998r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 22, poz. 94 z dnia 23.03.1999r.) - tekst, rysunek;

  4. Uchwała Nr IV/17/98 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 22, poz. 94 z dnia 23.03.1999r.) - tekst, rysunek;

  5. Uchwała Nr XXVI/232/2001 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 193, poz. 2842 z dnia 25.09.2001r.) - tekst, rysunek;

  6. Uchwała Nr XIV/76/2003 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 września 2003r. w sprawie zmiany fragmentów planu miejscowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 309, poz. 2643 z dnia 15.11.2003r.) - tekst, rysunek;

  7. Uchwała Nr XLII/361/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Bujny w Gminie Wola Krzysztoporska, opublikowana w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego Nr 118 z dnia 29.04.2010r., poz. 934 - tekst, rysunek;

  8. Uchwała Nr XLII/363/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Gomulin w Gminie Wola Krzysztoporska, opublikowana w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego Nr 133 z dnia 11.05.2010r., poz. 1050 - tekst, rysunek;

  9. Uchwała Nr XLII/365/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Bujny, opublikowany w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego Nr 113 z dnia 24.04.2010r., poz. 898 - tekst, rysunek;

  10. Uchwała Nr XLII/367/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Gomulin w Gminie Wola Krzysztoporska, opublikowana w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego Nr 100 z dnia 10.04.2010r., poz. 796 - tekst, rysunek;

  11. Uchwała Nr XLIV/388/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska, Siomki, opublikowana w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego Nr 173 z dnia 15.06.2010r., poz. 1418 - tekst, rysunek;


  12. Uchwała Nr XLV/393/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Majków Duży – wschód, opublikowana w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego Nr 199 z dnia 8.07.2010r., poz. 1617 - tekst, rysunek;

  13. Uchwała Nr XLV/395/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Majków Duży – zachód, opublikowana w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego Nr 199 z dnia 8.07.2010r., poz. 1618 - tekst, rysunek;

  14. Uchwała Nr XLVI/417/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Siomki – Krzyżanów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17.09.2010r. Nr 270, poz. 2234) - tekst, rysunek;

  15. Uchwała Nr XLV/419/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Siomki w Gminie Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 263, poz. 2174 z dnia 11.09.2010r.) - tekst, rysunek;

  16. Uchwała Nr XLIX/454/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rokszyce I, Gomulin Kolonia, Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 371, poz. 3573 z dnia
  17.12.2010r.) - tekst, rysunek;

  17. Uchwała Nr XLIX/456/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rokszyce I i Rokszyce II w Gminie Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 371, poz. 3574 z dnia 17.12.2010r.) - tekst, rysunek;

  18. Uchwała Nr VII/75/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska w Gminie Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 234, poz. 2455 z dnia 16.08.2011r.) - tekst, rysunek;

  19. Uchwała Nr XII/102/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rokszyce II w Gminie Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 326, poz. 3282 z dnia 12.11.2011r.) - tekst, rysunek;

  20. Uchwała Nr XII/104/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rokszyce II w Gminie Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 326, poz. 3283 z dnia 12.11.2011r.) - tekst, rysunek;

  21. Uchwała Nr XXXIX/311/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4918 z dnia 20.11.2013r.) - tekst, rysunek;

  22. Uchwała Nr VI/23/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1133 z dnia 25.03.2015r.) - tekst, rysunek;

  23. Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Rokszyce I, Rokszyce II i Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 1351 z dnia 12.03.2019r.) - tekst, rysunek;

  24. Uchwały Nr XI/85/19 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 433/2 i 433/3 położonych w obrębie Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4406 z dnia 06.08.2019r.) - tekst, rysunek.

  25. Uchwała Nr XVIII/147/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19.03.2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Kozierogi. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2020.2072 z dnia 30.03.2020 r.)

  26. Uchwała Nr XVIII /148/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19.03.2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla obrębu Kargał Las. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2020.2073 z dnia 30.03.2020 r.)

  27. Uchwała Nr XVIII /149/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19.03.2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2020.2076 z dnia 30.03.2020 r.)

  28. Uchwała Nr XXXI/249/21 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna.; plik gml

  29. Uchwała Nr XXXI/250/21 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla działek nr ewid. 64 i 149/6 położonych w obrębie Pawłów Górny.; plik gml

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Aleksandra Banaszczyk
  Publikacja dnia: 22.06.2021
  Podpisał: Aleksandra Banaszczyk
  Dokument z dnia: 22.06.2021
  Dokument oglądany razy: 3520
Gmina Wola Krzysztoporska