A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Organizacje pozarządowe


  » Wersja z dnia: 21.01.2019
  Powód wprowadzenia zmian: klauzula RODO

  » Wersja z dnia: 21.01.2019
  Powód wprowadzenia zmian: przerwa

  » Wersja z dnia: 18.01.2019
  Powód wprowadzenia zmian: nabór na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

  » Wersja z dnia: 18.01.2019
  Powód wprowadzenia zmian: poprawiono literówkę w nazwie pliku

  » Wersja z dnia: 17.01.2019
  Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie otwarte konkursy ofert 2019

  » Wersja z dnia: 17.01.2019
  Powód wprowadzenia zmian: informacja o rozliczeniu dotacji

  » Wersja z dnia: 08.10.2018
  Powód wprowadzenia zmian: zamieszczenie informacji o rozliczeniu dotacji

  » Wersja z dnia: 14.09.2018
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 14.09.2018
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 14.09.2018
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 12.03.2018
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 27.02.2018
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 07.02.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Ogłoszenie o wynikach otwartych konkursów ofert dot. zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 roku

  » Wersja z dnia: 29.01.2018
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 17.01.2018
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 17.01.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: 1) Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert dotyczących zlecenia zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 roku 2) Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 r.

  » Wersja z dnia: 17.01.2018
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 17.01.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodani: Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie otwartych konkursów ofert dotyczących zlecenia zadań publicznch z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 roku - Zarządzenie nr 3/18 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznch z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 roku Załacznik nr 1 - wzór oferty Załącznik nr 2 - wzór umowy Załacznik nr 3 - sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (dz. u. z 2016 r. poz. 239 i 395) Załacznik nr 4 - koszty wykonania zadania

  » Wersja z dnia: 11.09.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie otwartych konkursów ofert dotyczących zlecenia zadań publicznch z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 roku Zarządzenie nr 3/18 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznch z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 roku

  » Wersja z dnia: 02.03.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 08.09.2017 r. w sprawie konsultacji projektu: „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

  » Wersja z dnia: 15.02.2017
  Powód wprowadzenia zmian: sprawozdanie za 2016 r.

  » Wersja z dnia: 07.02.2017
  Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie wyników 2017

  » Wersja z dnia: 06.02.2017
  Powód wprowadzenia zmian: informacja o rozliczeniu dotacji Spółka Wodna 2016

  » Wersja z dnia: 19.01.2017
  Powód wprowadzenia zmian: wyniki komisji 2017

  » Wersja z dnia: 18.01.2017
  Powód wprowadzenia zmian: nabór - komisja

  » Wersja z dnia: 16.01.2017
  Powód wprowadzenia zmian: oferta nowa

  » Wersja z dnia: 13.01.2017
  Powód wprowadzenia zmian: zał. nr 2

  » Wersja z dnia: 13.01.2017
  Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie i załaczniki

  » Wersja z dnia: 06.09.2016
  Powód wprowadzenia zmian: zarz. 6/2017

  » Wersja z dnia: 17.03.2016
  Powód wprowadzenia zmian: Konsultacje - Program współpracy z org. pozarz.

  » Wersja z dnia: 09.03.2016
  Powód wprowadzenia zmian: sprawozdanie

  » Wersja z dnia: 04.03.2016
  Powód wprowadzenia zmian: wyniki

  » Wersja z dnia: 15.02.2016
  Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

  » Wersja z dnia: 15.02.2016
  Powód wprowadzenia zmian: Zmieniono układ wizualny (przesunięcie akapitów).

  » Wersja z dnia: 15.02.2016
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w formacie doc.

  » Wersja z dnia: 12.02.2016
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2016 r.

  » Wersja z dnia: 12.02.2016
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano linki do dokumentów w formacie doc.

  » Wersja z dnia: 12.02.2016
  Powód wprowadzenia zmian: Zaktualizowano link.

  » Wersja z dnia: 12.02.2016
  Powód wprowadzenia zmian: Poprawiono błąd literowy.

Gmina Wola Krzysztoporska