A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian

  • Obwieszczenia 2016 » Wersja z dnia: 06.07.2017
   Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczono obwieszczenie z dnia 04.07.2017 r., znak: RB.6220.7.2016 w sprawie wydania w dniu 04.07.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 134, 133/6 w obrębie Parzniewice Małe, gmina Wola Krzysztoporska.

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 28.06.2017
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano wykaz przedsiębiorców działalności regulowanej.

  • Zaproszenia na sesje » Wersja z dnia: 28.06.2017
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano zaproszenie na sesję Rady Gminy planowaną na 19.07.2017 r.

  • Uchwały 2017 » Wersja z dnia: 26.06.2017
   Powód wprowadzenia zmian: Zaktualizowano listę uchwał

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 21.06.2017
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 12.06.2017
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

  • 2016 » Wersja z dnia: 09.06.2017
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie z dnia 05.06.2017 r., znak: RB.6220.8.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych oraz LPG wraz z samoobsługową myjnią samochodową planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 480/92 obręb Wola Krzysztoporska.

  • Obwieszczenia 2017 » Wersja z dnia: 08.06.2017
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano: obwieszczenie Wójta Gminy Grabica, znak: ROS.6220.13.2016 z dnia 12.10.2017 r., dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 217 DJP (rozbudowa do łącznej obsady w gospodarstwie 273 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym m.in. z urządzeniem do poboru wód podziemnych) na dz. nr ewid. 132/2 oraz 133/2 obręb Żądło, gm. Grabica (data zam. 24.10.2017 r.)

  • Obwieszczenia 2017 » Wersja z dnia: 08.06.2017
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie z dn. 07.06.2017 r., znak: RB.600.1.207 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  • Ulgi i umorzenia » Wersja z dnia: 31.05.2017
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27.08.2009r.o finansach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 24.11.2015
  Podpisał: Wójt Gminy
  Dokument z dnia: 24.11.2015
  Dokument oglądany razy: 174775
Gmina Wola Krzysztoporska