A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian

  • Organizacje pozarządowe » Wersja z dnia: 29.01.2018
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 25.01.2018
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Zaproszenia na sesje » Wersja z dnia: 22.01.2018
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie o sesji Rady Gminy planowanej na 27.02.2018 r.

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 18.01.2018
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Organizacje pozarządowe » Wersja z dnia: 17.01.2018
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Karty usług - zestawienie zbiorcze » Wersja z dnia: 17.01.2018
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (USC/RSO).

  • Karty usług » Wersja z dnia: 17.01.2018
   Powód wprowadzenia zmian: Zaktualizowano karty usług RSO

  • Organizacje pozarządowe » Wersja z dnia: 17.01.2018
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano: 1) Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert dotyczących zlecenia zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 roku 2) Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 r.

  • Organizacje pozarządowe » Wersja z dnia: 17.01.2018
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Organizacje pozarządowe » Wersja z dnia: 17.01.2018
   Powód wprowadzenia zmian: Dodani: Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie otwartych konkursów ofert dotyczących zlecenia zadań publicznch z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 roku - Zarządzenie nr 3/18 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznch z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 roku Załacznik nr 1 - wzór oferty Załącznik nr 2 - wzór umowy Załacznik nr 3 - sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (dz. u. z 2016 r. poz. 239 i 395) Załacznik nr 4 - koszty wykonania zadania   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 24.11.2015
  Podpisał: Wójt Gminy
  Dokument z dnia: 24.11.2015
  Dokument oglądany razy: 122728
Gmina Wola Krzysztoporska