A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian

  • Wybory 2018 » Wersja z dnia: 28.03.2018
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Obwieszczenia 2018 » Wersja z dnia: 22.03.2018
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Obwieszczenia 2018 » Wersja z dnia: 22.03.2018
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Obwieszczenie z dnia 09.03.2018 r. znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinki Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego

  • Planowanie przestrzenne » Wersja z dnia: 20.03.2018
   Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego obwieszczenia Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna

  • Zaproszenia na sesje » Wersja z dnia: 19.03.2018
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Wybory 2018 » Wersja z dnia: 15.03.2018
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwała Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

  • Organizacje pozarządowe » Wersja z dnia: 12.03.2018
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 12.03.2018
   Powód wprowadzenia zmian:

  • Budżet i sprawozdania » Wersja z dnia: 07.03.2018
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Informacja z wykonania budżetu Gminy Wola Krzysztoporska za I kwartał 2018 r. (data zam. 26.04.2018 r.) Informacja z wykonania budżetu Gminy Wola Krzysztoporska za 2017 r. (data zam. 26.04.2018 r.)

  • Uchwały 2018 » Wersja z dnia: 07.03.2018
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano Uchwała Nr XXXVII/371/18 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Wola Krzysztoporska publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 24.11.2015
  Podpisał: Wójt Gminy
  Dokument z dnia: 24.11.2015
  Dokument oglądany razy: 122721
Gmina Wola Krzysztoporska