A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian

  • Zaproszenia na komisje » Wersja z dnia: 12.08.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 12.08.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie: - Zarządzenia nr 99/19 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (data zam. 02.09.2019 r.) - Zarządzenia nr 98/19 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (data zam. 02.09.2019 r.)

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 09.08.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Planowanie przestrzenne » Wersja z dnia: 09.08.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Dodanie dokumentów wyłożenie Studium

  • Planowanie przestrzenne » Wersja z dnia: 09.08.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • Planowanie przestrzenne » Wersja z dnia: 09.08.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Dodano: 8. PRZYDATNE INFORMACJE: Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia zawsze jest wymagane. Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to przed udaniem się do Urzędu Skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie. Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się ze lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

  • Uchwały 2019 » Wersja z dnia: 08.08.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Uchwały 2019 » Wersja z dnia: 08.08.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Uchwały 2019 » Wersja z dnia: 08.08.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Uchwały 2019 » Wersja z dnia: 08.08.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 24.11.2015
  Podpisał: Wójt Gminy
  Dokument z dnia: 24.11.2015
  Dokument oglądany razy: 418543
Gmina Wola Krzysztoporska