A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 19.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 czerwca 2019 roku (data zam. 12.06.2019r.)

  • Zaproszenia na sesje » Wersja z dnia: 18.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Zaproszenia na sesje » Wersja z dnia: 18.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Zaproszenia na komisje » Wersja z dnia: 17.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Ogłoszenia i komuniakty Referatu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok » Wersja z dnia: 14.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie obwieszczenia o wszczęciu postępowania z dnia 29.05.2019 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Poznaniu (data zam. 05.06.2019 r.)

  • Planowanie przestrzenne » Wersja z dnia: 14.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok. - Projekt planu - posterunek policji Wola Krzysztoporska

  • Petycje » Wersja z dnia: 13.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych

  • Inwestycje » Wersja z dnia: 13.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Obwieszczenie, znak: WA.RUZ.421.155.2019.JSM Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pana Michała Czauderna, działającego w imieniu i na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych w zakresie: przebudowy drenażu melioracyjnego, wykonania wylotów drenażu melioracyjnego, likwidacji istniejącego drenażu melioracyjnego oraz jego wylotów, a także na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi w związku z realizacja zadania pn. „Projekt i budowa autostrady A-l Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km351+800,0" na terenie województwa łódzkiego pow. łódzki wschodni, gmina Tuszyn, pow. piotrkowskim, gmina Grabica, gminy Moszczenica, gmina Wola Krzysztoporska gmina Miasto Piotrków Trybunalski.

  • Inwestycje » Wersja z dnia: 13.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, znak: WA.RUZ.421.151.2019.RB o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad decyzją z dnia 05.12.2012 r. Marszałka Wojewódzkiego Łódzkiego znak: ROVI.7322.2.2012.MP oraz o udzielenie Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów i wylotów kanalizacyjnych oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi w ramach inwestycji pt.: Budowa autostrady A-Tuszyn - Pyrzowice na odcinku Tuszyn - granica województwa łódzkiego/śląskiego - odcinek B węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 376+000".

  • Raport o stanie Gminy » Wersja z dnia: 12.06.2019
   Powód wprowadzenia zmian: edycja danych   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 24.11.2015
  Podpisał: Wójt Gminy
  Dokument z dnia: 24.11.2015
  Dokument oglądany razy: 386932
Gmina Wola Krzysztoporska