A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 29.10.2017, zmieniona z powodu:

  Referat finansów i płac

   

  Dane kotaktowe pracowników referatu:

  KIEROWNIK - Jadwiga Robak, j.robak{at}wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 616-39-89, pok. 10

      Halina Wnuk, tel. 44 616-39-89, h.wnuk{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
      Marzena Lec, tel. 44 616-39-89, m.le{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
      Adela Adamczyk, tel. 44 616-39-90, a.adamczyk{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
      Joanna Kiereś, tel. 44 616-39-90, j.kieres{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
      Jolanta Łasek - płace, tel. 44 616-39-71, j.lasek{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 17
      Barbara Marusińska - płace, tel. 44 616-39-71, b.marusinska{at}wola-krzysztoporska.pl pok. 17
      Stanisława Zelcer - rozliczanie wody, s.zelcer{at}wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 616-39-77, pok. 9
      Kinga Zacha/Joanna Kurdek, tel. 44 616-39-75, pok. 9
   

  Do zadań Referatu Finansów i Budżetu należy:
  1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium;
  2) udzielanie pomocy wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy;
  3) zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Urzędu;
  4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy;
  5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
  6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
  7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
  8) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  9) rozliczanie inwentaryzacji;
  10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
  11) przygotowywanie sprawozdań finansowych;
  12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  13) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;
  14) prowadzenie księgi inwentarzowej;
  15) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  16) prowadzenie ewidencji odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  17) przygotowywanie i opracowanie we współpracy z Referatem Gospodarki Komunalnej taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 29.10.2017
  Podpisał: Jadwiga Robak
  Dokument z dnia: 29.10.2017
  Dokument oglądany razy: 44030
Gmina Wola Krzysztoporska