A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.06.2024, zmieniona z powodu:

  Skład Rady Gminy (kadencja 2024-2029)

                         

  Imię i nazwisko

  Nr. telefonu

  Brzozowski Robert

  608-450-603

  Gaworczyk Michał

  509-270-936

  Gawryszczak Beata

  500-040-419

  Gruszczyńska Bożena

  601-815-243

  Jarząbek Krzysztof

  660-139-075

  Kaczorowska Kamila

  726-262-021

  Konecki Grzegorz

  695-777-638

  Kuciapa Katarzyna

  512-761-350

  Magiera Magdalena

  697-500-514

  Michalak Edyta

  663-457-688

  Stelmaszczyk Natalia

  516-577-967

  Stępień Marzena

  662-805-453

  Syrek Hubert

  603-526-756

  Witkowski Tomasz

  691-556-187

  Woszczyk Tomasz

  888-146-191


   

     
     
     

   

  Lp.

  Nazwisko i imię

            Nr

       Okręgu   Wyborczego

  Granice okręgu

  Komisje

   

  1.

  Brzozowski

  Robert

          3

  Wola Krzysztoporska: ul. Tadeusza Kościuszki od nr 11 do nr 19 (nieparzyste), ul. Tadeusza Kościuszki od nr 21 do końca (nieparzyste)

  Członek

  Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

  Członek

  Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i

   

  2.

  Gaworczyk

  Michał

            11

  Bujny

  Przewodniczący

  Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

   

  3.

  Gawryszczak

  Beata

          14

  Gomulin, Żachta, Gomulin-Kolonia

  Przewodnicząca

  Komisji Rewizyjnej

   

  4.

  Gruszczyńska Bożena

         10

  Budków, Mzurki, Piekarki, Woźniki, Woźniki-Kolonia

  Członek

  Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

  Członek

  Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i Sportu

   

   

   

  5.

  Jarząbek

  Krzysztof

            8

  Bogdanów,

  Bogdanów-Kolonia, Borowa, Kacprów, Miłaków, Moników

  Z-ca Przewodniczącego

  Komisji Rewizyjnej

  Członek

  Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

   

   

  6.

  Kaczorowska Kamila

          4

  Blizin, Kamienna, Laski, Ludwików, Radziątków

  Przewodnicząca

  Rady Gminy

   

  7.

  Konecki

  Grzegorz

         15

  Majków Duży, Praca, Rokszyce

  Przewodniczący

  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

   

   

  8.

  Kuciapa

  Katarzyna

            7

  Jeżów, Siomki,

  Wygoda

  Członek

  Komisji Rewizyjnej

  Członek

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

   

   

  9.

  Magiera

  Magdalena

          2

  Wola Krzysztoporska: ul. Cmentarna, ul. Fabryczna, ul. Działkowa, ul. Kolejowa nr 1 , ul. Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 10, ul. Tadeusza Kościuszki od nr 12 do nr 18a (parzyste), ul. Tadeusza Kościuszki od nr 20 do końca (parzyste), ul. Krzywa, ul. Letnia, ul. Niecała, ul. Słoneczna, ul. Piotrkowska, ul. Południowa, ul. Spacerowa, ul. Szkolna, ul. Wesoła od nr 1 do końca (nieparzyste)

  Z-ca Przewodniczącego

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  Członek

  Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

   

   

  10.

  Michalak

  Edyta

           6

  Glina, Krzyżanów, Piaski

  Wiceprzewodnicząca

  Rady Gminy

   

  11.

  Stelmaszczyk Natalia

  9

  Kozierogi, Mąkolice, Piekary, Stradzew

  Członek

  Komisji Rewizyjnej

  Z-ca Przewodniczącego

  Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

   

  12.

  Stępień Marzena

           12

  Gąski, Rokszyce Drugie, Kargał Las,

  Wola Rokszycka

  Przewodnicząca

  Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i Sportu

   

   

  13.

  Syrek Hubert

         13

  Krężna, Krężna Kolonia, Oprzężów,

  Oprzężów Kolonia

  Z-ca Przewodniczącego

  Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

  Członek

  Komisji Rewizyjnej

   

   

  14.

  Witkowski

  Tomasz

   

           5

  Parzniewice, Parzniewiczki, Pawłów Dolny, Pawłów Górny, Poraj

  Przewodniczący

  Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

   

   

  15.

  Woszczyk

  Tomasz

          1

  Wola Krzysztoporska: ul. Leśna, Mickiewicza, Ogrodowa, Polna, Północna, Wesoła od 2 do końca – numery parzyste, Zielona

  Z-ca Przewodniczącego

  Komisji Samorządowej, Oświaty, Kultury i

  Członek

  Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

   

   

   


   

                                                        DYŻURY RADNYCH
  • PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Kamila Kaczorowska

   - w każdy poniedziałek w godzinach 11.00-14.00 pokój 18

  • WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Edyta Michalak

   - w każdy piątek w godzinach 13.00-16.00 pokój 18

  • Radna Magdalena Magiera

   - w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15.30-17.00 pokój 18

   


  KADENCJA 2018-2024

  Lp.

  Imię i nazwisko

   

  1.

  Biegańska Maria

   

  2.

  Filipek Tomasz

   

  3.

  Gaworczyk Michał

   

  4.

  Gawryszczak Beata

   

  5.

  Gniewaszewska Małgorzata

   

  6.

  Jarząbek Krzysztof

   

  7.

  Kabzińska Jolanta

   

  8.

  Kaczorowska Kamila

   

  9.

  Konecki Grzegorz

   

  10.

  Magiera Magdalena

   

  11.

  Malik Paweł

   

  12.

  Michalak Edyta

   

  13.

  Pytka Dariusz

   

  14.

  Szmalec Agata

   

  15.

  Wieczorek Beata

   

   

  L.p.

  Nazwisko i imię

  Nr

  Okręgu Wyborczego

  Granice okręgu

   

  Komisje

  1.

  Biegańska

  Maria

   

  5

  Parzniewice, Parzniewiczki, Pawłów Dolny, Pawłów Górny, Poraj

  Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

  Z-ca Przewodniczącego

  Komisja  Skarg, Wniosków 

  i Petycji

  - członek

  2.

  Filipek

  Tomasz

  9

  Kozierogi, Mąkolice, Piekary, Stradzew

  Komisja Rewizyjna

  – członek

  Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego - członek

  3.

  Gaworczyk

  Michał

  11

  Bujny

  Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

  Przewodniczący

  4.

  Gawryszczak

  Beata

  14

  Gomulin, Żachta, Gomulin-Kolonia

  Komisja Rewizyjna

  Przewodnicząca

  5.

  Gniewaszewska

  Małgorzata

  10

  Budków, Mzurki, Piekarki, Woźniki, Woźniki-Kolonia

  Przewodnicząca

  Rady Gminy

  6.

  Jarząbek

  Krzysztof

  8

  Bogdanów,

  Bogdanów-Kolonia, Borowa, Kacprów, Miłaków, Moników

  Komisja Rewizyjna

  - Z-ca Przewodniczącego

  Komisja Budżetu, Finansów

  i Rozwoju Gospodarczego 

  - członek

  7.

  Kabzińska Jolanta

  3

  Wola Krzysztoporska:

  Ul. Kościuszki 11-19 numery nieparzyste, od 21 do końca numery nieparzyste

  Komisja Rewizyjna

  - członek

  Komisja Samorządowa, Oświaty, Kultury i Sportu

  - członek

  8.

  Kaczorowska Kamila

  4

  Blizin, Kamienna, Laski, Ludwików, Radziątków

  Komisja Budżetu, Finansów

  i Rozwoju Gospodarczego 

  Z-ca Przewodniczącego

  Komisja Rewizyjna

  - członek

  9.

  Konecki

  Grzegorz

  15

  Majków Duży, Praca, Rokszyce

  Komisja Skarg, Wniosków

  i Petycji

  Przewodniczący

  10.

  Magiera

  Magdalena

  2

  Wola Krzysztoporska:

  Cmentarna, Fabryczna, Działkowa, Kościuszki 1-10, 12-18a- numery parzyste, od 20 do końca – numery parzyste, Krzywa, Letnia, Słoneczna, Niecała, Piotrkowska, Południowa, Spacerowa, Szkolna, Wesoła od 1 do końca – numery nieparzyste

  Komisja Skarg, Wniosków

  i Petycji

  Z-ca Przewodniczącego

  Komisja Budżetu, Finansów

  i Rozwoju Gospodarczego 

  - członek

  11.

  Malik

  Paweł

  7

  Jeżów, Siomki,

  Wygoda

  Komisja Samorządowa, Oświaty, Kultury i Sportu

  Z-ca Przewodniczącego

  Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

  - członek

  12.

  Michalak

  Edyta

  6

  Glina, Krzyżanów, Piaski

  Komisja Budżetu, Finansów

  i Rozwoju Gospodarczego 

  Przewodnicząca

  13.

  Pytka

  Dariusz

  12

  Gąski, Rokszyce Drugie, Kargał Las,

  Wola Rokszycka

  Wiceprzewodniczący

  Rady Gminy

  14.

  Szmalec

  Agata

  13

  Krężna, Krężna Kolonia, Oprzężów,

  Oprzężów Kolonia

  Komisja Budżetu, Finansów

  i Rozwoju Gospodarczego 

  - członek

  Komisja Samorządowa, Oświaty, Kultury i Sportu

  - członek

  15.

  Wieczorek

  Beata

  1

  Wola Krzysztoporska : Ul. Leśna, Mickiewicza, Ogrodowa, Polna, Północna, Wesoła od 2 do końca – numery parzyste, Zielona

  Komisja Samorządowa, Oświaty, Kultury i Sportu

  Przewodnicząca

   

   

   

                                                          DYŻURY RADNYCH
  • PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Małgorzata Gniewaszewska

   - w każdy poniedziałek w godzinach 11.00-14.00 pokój 18

  • WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Dariusz Pytka

   - w każdy piątek w godzinach 13.00-16.00 pokój 18

  • Radna Jolanta Kabzińska i Magdalena Magiera

   - w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00-17.00 sala 5

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Monika Rudzka
  Publikacja dnia: 04.06.2024
  Podpisał: Monika Rudzka
  Dokument z dnia: 04.06.2024
  Dokument oglądany razy: 61168
Gmina Wola Krzysztoporska