A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Obwieszczenia 2017


  » Wersja z dnia: 21.02.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Publikacja Zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZII.420.262.2019.EK.1 z dnia 12.02.2020r.

  » Wersja z dnia: 21.02.2020
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 21.02.2020
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 20.02.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Przeniesiono ogłoszenie: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2016 r. (data zam. 26.04.2017 r.)

  » Wersja z dnia: 20.02.2020
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 05.12.2017
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 24.10.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: obwieszczenie Wójta Gminy Grabica z dn. 27.11.2017 r., znak: RB.6220.12.2016 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 134,4 DJP (rozbudowa do łącznej obsady w gospodarstwie 274,4 DJP) wraz z niezbędna infrastrukturą (w tym m.in. urządzeniem do poboru wody) na dz. nr ew. 131/1 oraz 132/1 obręb Żądło, gmina Grabica

  » Wersja z dnia: 08.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: obwieszczenie Wójta Gminy Grabica, znak: ROS.6220.13.2016 z dnia 12.10.2017 r., dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 217 DJP (rozbudowa do łącznej obsady w gospodarstwie 273 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym m.in. z urządzeniem do poboru wód podziemnych) na dz. nr ewid. 132/2 oraz 133/2 obręb Żądło, gm. Grabica (data zam. 24.10.2017 r.)

  » Wersja z dnia: 08.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie z dn. 07.06.2017 r., znak: RB.600.1.207 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  » Wersja z dnia: 16.02.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie z dnia 07.06.2017 r., znak:RB.600.1.2017 dotyczące informuje o opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gmina Wola Krzysztoporska