A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Obwieszczenia 2016


  » Wersja z dnia: 02.10.2017
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 06.07.2017
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 06.07.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczono obwieszczenie z dnia 04.07.2017 r., znak: RB.6220.7.2016 w sprawie wydania w dniu 04.07.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 134, 133/6 w obrębie Parzniewice Małe, gmina Wola Krzysztoporska.

Gmina Wola Krzysztoporska