A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Ulgi i umorzenia


  » Wersja z dnia: 05.06.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawozdania o udzielonej pomocy finansowej (podatki)

  » Wersja z dnia: 17.05.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: 1) Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 roku 2) Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27.08.2009r.o finansach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej

  » Wersja z dnia: 17.05.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 roku

  » Wersja z dnia: 31.05.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27.08.2009r.o finansach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej

  » Wersja z dnia: 31.05.2016
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano sprawozdania o udzielonej pomocy i o uldze/rozłożeniu na raty za 2016 rok.

Gmina Wola Krzysztoporska