A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Związek Komunalny Gmin z/s w Kleszczowie


  » Wersja z dnia: 11.12.2019
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 30.11.2018
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 22.12.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwała nr II/198/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie na 2019 rok.

  » Wersja z dnia: 22.12.2017
  Powód wprowadzenia zmian:

  » Wersja z dnia: 19.01.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwała nr II/287/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie na 2018 rok

  » Wersja z dnia: 19.01.2017
  Powód wprowadzenia zmian: .

  » Wersja z dnia: 16.12.2016
  Powód wprowadzenia zmian: ogł. nabór kandydatów

  » Wersja z dnia: 06.09.2016
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano uchwałę nr II/264/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie na 2017 rok.

  » Wersja z dnia: 06.09.2016
  Powód wprowadzenia zmian: zmiana zakładki

  » Wersja z dnia: 06.09.2016
  Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie pd

  » Wersja z dnia: 15.02.2016
  Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie - konsultacje - Program org. pozarząd.

  » Wersja z dnia: 15.02.2016
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwała nr II/15/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.

Gmina Wola Krzysztoporska