A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 17.03.2020, zmieniona z powodu:
  edycja danych

  Uchwały 2020

  • Uchwała Nr XVII/127/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2020-2022.
  • Uchwała Nr XVII/128/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wola Krzysztoporska a Miastem Bełchatów w zakresie zapewnienia oparcia społecznego mieszkańcom Gminy Wola Krzysztoporska cierpiącym na zaburzenia psychiczne w postaci pobytu dziennego w Środowiskowym Domu Samopomocy "Koniczynka" w Bełchatowie.
  • Uchwała Nr XVII/129/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wydatków poniesionych na Ochotnicze Straże Pożarne za I półrocze 2019 r.
  • Uchwała Nr XVII/130/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie dzierżaw gruntu i innych nieruchomości stanowiących mienie gminy oraz sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2019 r.
  • Uchwała Nr XVII/131/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2020 rok.
  • Uchwała Nr XVII/132/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.
  • Uchwała Nr XVII/133/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Wola Rokszycka.
  • Uchwała Nr XVII/134/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2020 rok.
  • Uchwała Nr XVII/135/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
  • Uchwała Nr XVII/136/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.
  • Uchwała Nr XVII/137/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Bp. w Gomulinie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w Kościele w Gomulinie.
  • Uchwała Nr XVII/138/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla działki nr ewid. 488/4 położonej w obrębie Bogdanów.
  • Uchwała Nr XVII/139/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla działek nr ewid. 64 i 149/6 położonych w obrębie Pawłów Górny.
  • Uchwała Nr XVII/140/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębach: Pawłów Dolny, Władysławów i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska.
  • Uchwała Nr XVII/141/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla terenów produkcji rolnej położonej w obrębie Bogdanów.
  • Uchwała Nr XVII/142/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
  • Uchwała Nr XVII/143/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parzniewiczki.
  • Uchwała Nr XVII/144/20 - wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.
  • Uchwała Nr XVII/145/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie określenia średnich cen jednostki paliwa w Gminie Wola Krzysztoporska na rok szkolny 2019/2020.
  • Uchwała Nr XVII/146/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.03.2020 r. w sprawie - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2020 roku. 
  •  
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Monika Rudzka
  Publikacja dnia: 17.03.2020
  Podpisał: Monika Rudzka
  Dokument z dnia: 17.03.2020
  Dokument oglądany razy: 103
Gmina Wola Krzysztoporska