A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 16.05.2018, zmieniona z powodu:

  Zarządzenia 2018

   

  1. Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/16 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 listopada 2016 roku zmienionego zarządzeniem nr 92/2017 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w sprawach dodatków mieszkaniowych
  2. Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 123/17 z dnia 14 listopada 2017 r. Wóta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2018 z objaśnieniami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej
  3. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia15 stynia 2018roku w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartegokonkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznastwa i turystyki, realizowanych w 2018 roku
  4. Zarządzenie nr 4 /2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia16 stynia 2018roku w sprawiezmiany Zarządzenia Nr 111/16 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 listopada 2016 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 94/2017 Wójta Gminy Wola Krzysztoporskaz dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej
  5. Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia19 stynia 2018roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wodę podawaną z wodociągu Parzniewice
  6. Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia18 stynia 2018roku w sprawiezmiany Zarządzenia Nr 104/17 Wójta GminyWola Krzysztoporska z dnia 29 września 2017roku
  7. Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia25 stynia 2018roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
  8. Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia29 stynia 2018roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w obiektach administracyjnych przez Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
  9. Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 stynia 2018roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
  10. Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 stynia 2018roku w sprawie twrminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
  11. Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 lutego 2018roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dooceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofet dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznastwa i turystyki, realizowanych w 2018 roku
  12. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 lutego 2018roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół/placówek dlaktórych organem jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2018
  13. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 lutego 2018roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, zman kwot celowych na realizację własnych zadań budżetowych orazzmian w budzecie
  14. Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lutego 2018roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży,położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
  15. Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lutego 2018roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Siomki
  16. Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lutego 2018roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
  17. Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 marca 2018roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatkówbudżetowych związanch ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
  18. Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 marca 2018roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
  19. Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 marca 2018roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
  20. Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 marca 2018roku w sprawie przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwa międzynarodowym lub krajowym
  21. Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 marca 2018roku w sprawie zmian w planie wydatkówbudżetowych
  22. Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 marca 2018roku w sprawie zmiany przeznaczenia loalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego na pomieszczenie tymczasowe
  23. Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 marca 2018roku w sprawie ustalenia na 2018 roku maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na ktore dofinansowanie jest przeznaczane
  24. Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 marca 2018roku w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2018 roku
  25. Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2018roku w sprawie ustalenia stawki opłat niezależnych od właścicieli dla najemców lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Wygodzie Nr 26 stanowiącym własność Gminy Wola Krzysztoporska
  26. Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2018roku w sprawie ustalenia stawekopłat niezależnych od właścicieli dla najemców lokali mieszkalych w Parzniewicach Dużych Nr 12 oraz w budynku użytkowym w Gomulinie przy ulicy Trybunalskiej Nr 12 stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 16.05.2018
  Podpisał: Roman Drozdek
  Dokument z dnia: 16.05.2018
  Dokument oglądany razy: 1058
Gmina Wola Krzysztoporska